Procedura obtinere Certificat de Urbanism

Ce este Certificatul de Urbanism?

Rolul și importanța certificatului de urbanism sunt detaliate de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Un document emis in baza legii de Primaria localitatii unde doresti sa construiesti din care afli: regimul juridic, regimul economic, regimul tehnic, documete necesare autorizarii / demolarii / extinderii/ renovarii, caracteristicile zonei în care se găseşte imobilul (amplasamentul), cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite.

Certificatul de Urbanism este ’’curpinsul’’ unui proiect pentru Autorizatia de Constructie, iar tu (beneficiarul proiectului) trebuie să ‘’scrii’’ proiectul alaturi de architect şi ingineri respectand ‘’cuprinsul’’.

Procedura obtinere Certificat de Urbanism:

Acte necesare obtinere Certificat de Urbanism ce trebuiesc depuse la primăria de care aparțineți:
– Cerere tip (o furnizează primăria)
– Extras de carte funciara la zi (nu mai vechi de 30 de zile) (cadastru)
– CI sau CUI (dupa caz)
– Plan de situatie (2 exemplare) (din primărie sau de la cadastru)
– Memoriu de prezentare (recomandat să-l întocmească un arhitect)
– Plata taxa Certificat de Urbanism
+ unele primării cer si Extras de Plan Cadastral

Potrivit prevederilor Legii, certificatul de urbanism se mai emite şi pentru:
– concesionarea de terenuri
– adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de “studiu de fezabilitate”
– cereri în justiţie
– dezmembrarea prin lotizare sau împărţeală
– alipirea sau dezlipirea de parcele
– constituirea unei servituţi de trecere
– înstrăinarea unui teren destinat construcţiilor
– amplasarea de reclame pe imobile (clăridi, case, blocuri, etc)
– alte scopuri atunci când operaţiunile respective o impun

Pentru mai multe articole despre “Procedura obtinere Certificat de Urbanism și Sfaturi utile.” click aici.
Vizionați videoclipuri despre proprietăți pe canalul nostru de YouTube: https://www.youtube.com/channel/AcasaArad
Discutați direct cu noi https://acasaarad.ro/contact/