Procedura modificare prevederi Certificat de Urbanism

Am depus pentru un Certificat de Urbanism si nu ne convine regimul tehnic de construire si dorim sa obtinem una sau mai multe derogari de la reglementarile urbanistice aprobate pentru zona in care se afla terenul nostru.

Acest lucru se face prin cererea unui nou Certificat de Urbanism prin care cerem modificarile dorite.
Dau un ex. de cerere pentru terenul nostru: ‘’Modificari indicatori urbanistici si functiunea zonei’’

Prin noul Certificat de Urbanism ni se poate solicita elaborarea unei alte documentatii, de tip:
Plan Urbanistic Zonal (PUZ) sau
Plan Urbanistic de Detaliu (PUD),
prin care sa justificam si sa demonstram ca este posibila respectiva interventie urbanistica (în ex de mai sus se va intocmi un PUZ).

Procedura modificare prevederi Certificat de Urbanism

Regula stabilită de Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul este că:
derogarea de la parametrii urbanistici stabiliți prin PUG se poate face doar prin documentații de tip PUZ (plan urbanistic zonal),
în timp ce un PUD poate doar să detalieze prevederile din documentațiile de rang superior (PUG, și, dacă există în zona respectivă, PUZ).

Intr-o astfel de situatie, documentatia tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de construire (DTAC) se va intocmi dupa aprobarea PUZ sau PUD.

Am mentionat mai sus ca ni se cere sa demonstram ca este posibila interventia urbanistica. Acest lucru se face prin STUDIUL DE OPORTUNITATE care este mentionat in noul Certificat de Urbanism si care mai zice ca PUZ-ul nu va fi initiat pana la aprobarea Studiul de Oportunitate. Adica daca este oportună si posibila interventia.

Recapitulare :
1. Certificat de Urbanism care nu ne convine
2. Certificat de Urbanism nou cu derogari de la reguli – intocmire PUZ
3. Aprobare Studiu Oportunitate din noul Certificat de Urbanism
4. Inceperea PUZ

Pentru mai multe articole despre “Procedura modificare prevederi Certificat de Urbanism” click aici.
Vizionați videoclipuri despre proprietăți pe canalul nostru de YouTube: https://www.youtube.com/channel/AcasaArad
Discutați direct cu noi https://acasaarad.ro/contact/