Cum trec un teren din extravilan in intravilan?

Procedura trecere teren din extravilan in intravilan se face prin intocmire PUZ

Etapele derularii proiectului de urbanism in cazul intocmirii unui PUZ

 • Intocmirea documentatiei pentru obtinerea certificatului de urbanism in vederea aprobarii PUZ;
 • Obtinerea Certificatului de Urbanism pentru intocmirea PUZ;
 • Realizarea studiilor de teren – studiu geotehnic al terenului, ridicare topografica;
 • Intocmirea Studiului de Oportunitate;
 • Realizarea informarii populatiei asupra dorintei de realizare Studiului de Oportunitate prin mijloacele specifice (anunt la ziar, panou de informare la teren, anunt de informare la primarie);
 • Sustinerea Studiului de Oportunitate in cadrul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajare a Teritoriului (CTUAT) din cadrul primariei sau consiliului judetean pe raza careia se afla terenul pentru investitie;
 • Aprobarea acestuia de catre CTUAT si transmiterea rezolutiei catre proiectant si beneficiar;
 • Intocmirea Planul Urbanistic Zonal, ca parti desenate si a regulamentului de urbanism aferent, ca parte scrisa sub forma de memoriu;
 • Realizarea informarii populatiei asupra dorintei de realizare PUZ prin mijloacele specifice (anunt la ziar, panou de informare la teren, anunt de informare la primarie);
 • Sustinerea documentatiilor pentru avizele tehnice in cadrul comisiilor tehnice de specialitate ale fiecarui avizator in parte (comisia de mediu, de monumente istorice, de circulatii, de retelistica, etc);
 • Obtinerea avizelor tehnice specificate in certificatul de urbanism, avize specifice documentatiei de urbanism si obtinute doar pentru aprobarea acesteia;
 • Sustinerea documentatiei PUZ de catre titularul proiectului in cadrul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajare a Teritoriului (CTUAT) din cadrul primariei sau consiliului judetean pe raza careia se afla terenul pentru investitie;
 • Prezentarea in cadrul CTUAT a solutiei arhitecturale privind investitia ce urmeaza a fi realizata la nivel de ilustrare de tema incluzand, planuri, fatade, simulari tridimensionale;
 • Realizarea de modificari si/sau completari ale documentatiei conform avizului comisiei;
 • Sustinerea finala a documentatiei PUZ si aprobarea acesteia de catre CTUAT;
 • Transmiterea raportului de sedinta catre primaria pe raza careia se afla terenul pentru introducerea pe ordinea de zi a viitoarei sedinte de Consiliu Local pentru aprobare;
 • Aprobare in sedinta de Consiliu Local a PUZ-ului;
 • Redactarea Hotararii de Consiliu Local (HCL) privind decizia de aprobare a PUZ-ului.

Costuri privind trecerea unui teren din extravilan în intravilan

Referitor la costrui, acestea pot fi evaluate precis in baza Certificat de Urbanism si a suprafetei ce necesita reglemetari. In lipsa unui Certificat de Urbanism costurile sunt doar estimative.

Este important si in acelasi timp si un cost mare in cadrul unui PUZ este scoaterea din circuitul agricol ceea ce resupune Aviz  de la Ministrul Agriculturii. Procedura se face in baza ORDIN nr. 1056 din 25 mai 2018 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi eliberarea avizelor necesare introducerii în intravilan a terenurilor agricole.

 

Costuri scoatere din circuitul agricol:

– studiu pedologic – 2800 lei
– aviz ANIF – 630 lei
– taxa Ministerul Agriculturii in functie de studiu  pedologic ( de unde rezulta clasa terenului agricol)
clasa 1 – 4.104 lei/mp  (cifrele se schiamba in fiecare an)
clasa 2 – 3.591 lei/mp
clasa 3 – 3.078 lei/mp
clasa 4 – 2.565 lei/mp
clasa 5 – 2.052 lei/mp

( de ex. pt teren clasa 4 taxa va fi 16 000 x 2.565 = 41 040 lei)

 

Alte costuri mai importante la un PUZ sunt acelea unde este nevoie de specialit in plus.
De ex la aviz Apele Romane (apox. 3000 lei), aviz Drumurile Nationale (aprox. 4000 lei) si pentru aviz Aeronautica (aprox. 1500 lei – fara taxe sulimentare Aeronautica).

Costul unui PUZ este in functie de suprafata si complexitate.

 

Pentru mai multe articole despre “Cum trec un teren din extravilan in intravilan” click aici.
Vizionați videoclipuri despre proprietăți pe canalul nostru de YouTube: https://www.youtube.com/channel/AcasaArad
Discutați direct cu noi https://acasaarad.ro/contact/