Procedura dezmembrare si unificare teren se face de catre un inginer topometrist (topograf).

Lucrările de unificare si dezmembrare se realizează numai pentru imobilele care au un număr cadastral și au fost înscrise în cartea funciară conform legislației în vigoare. Ce inseamna acest lucru? Daca este un imobil care nu are extras CF in noua forma, in prima faza se face o actualizare de date, adica CF nou cu geometrie.

 

Atat pentru alipire cat si pentru dezmembrare se cere CU. Topograful va cere CU.
Atat la apipire cat si la dezmembrare de peste 3 parcele este nevoie de PUZ.
Atat alipirea cat si dezmembrarea au 2 etape : etapa tehica (topograf ) si etapa juridical (notar).

Etape dezmembrare teren

 1. Etapa tehnică dezmembrare teren

Se realizează documentația cadastrală la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) pentru fiecare din părțile de teren rezultate.

Documente sunt necesare pentru această etapă:

 • copie acte de identitate proprietar (proprietari, dacă sunt mai mulți);
 • extras de carte funciară de informare ;
 • acord creditor ipotecar (dacă imobilul, în cauză, este ipotecat);
 • copie vechea documentație cadastrală, schițe, planuri (dacă există).

Mai departe, topograful se va ocupa de măsurători și tot ce este necesar pentru recepționarea documentației cadastrale .

 

Etapa tehnică se încheie prin eliberarea de către OCPI a referatului de admitere a recepționării documentației. Prin referat se vor aloca noile numere cadastrale pentru fiecare lot rezultat. Persoana autorizată va ridica documentația cadastrală recepționată și-ți va oferi două exemplare.

 

 1. Etapa juridică dezmembrare teren

Presupune încheierea actului autentic de dezmembrare la notar.

Documente sunt necesare pentru această etapă:

 • copie acte de identitate proprietar (proprietari, dacă sunt mai mulți);
 • acte de proprietate (titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare etc.);
 • referatul de dezmembrare (primit de la cadastrist în urma încheierii etapei tehnice);
 • extras de autentificare solicitat de notar de la OCPI pentru întreg lotul ;
 • certificat de urbanism

 

Notarul va încheia și va autentifica actul de dezmembrare.

În urma autentificării actului, notarul va solicita intabularea acestei dezlipiri în Cartea Funciară către OCPI, urmând ca aceștia să elibereze Cărți Funciare noi pentru fiecare lot rezultat.

Vei mai avea de achitat onorariul notarului.

 

Etape unificare teren

 1. Etapa tehnică unificare teren

De această procedură se ocupă topograful.

Documente sunt necesare pentru această etapă:

 • copie de pe cartea ta de identitate (și a celorlalți proprietari, dacă există);
 • extras de informare pentru fiecare teren pe care dorești să-l alipești
 • acordul creditorului ipotecar (dacă există ipotecă pe terenuri);
 • schițe, planuri ale fiecărui teren (dacă există);
 • cerere tip solicitată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) pentru recepționarea și deschiderea cărții funciare;
 • certificatul de urbanism de alipire a terenurilor.

Topograful va depune toată această documentație la OCPI pentru recepționare . Termenul de eliberare a referatului de admitere este de 7 zile lucrătoare. Prin referat, imobilul tău, format după alipire, va primi un număr cadastral nou.

 

 1. Etapa juridică unificare teren

Pentru această procedură, trebuie să apelezi la un notar .

Acesta va autentifica actul de alipire, dar nu înainte să solicite către OCPI:

 • extras de autentificare pentru fiecare lot care se dorește a fi alipit (40 RON/lot);
 • intabularea terenului format prin alipire în Cartea Funciară (60 RON).

În final, OCPI va închide vechile Cărți Funciare ale imobilelor alipite și va deschide una nouă, pentru terenul rezultat.

 

Pentru mai multe articole despre “Procedura dezmembrare si unificare teren” click aici.
Vizionați videoclipuri despre proprietăți pe canalul nostru de YouTube: https://www.youtube.com/channel/AcasaArad
Discutați direct cu noi https://acasaarad.ro/contact/
Vă invităm la sediul agenției noastre imobiliare din Arad, Bulevardul Decebal, Nr. 2, Parter pentru a discuta și pe următoarele teme: anunțuri imobiliare, case de vânzare, apartamente de vânzare, clădiri de apartamente, cladiri de birouri, sfaturi imobiliare, evaluări ale pieței imobiliare, etc